Hollands Energie faq
Hollands Energie faq

Is het antwoord niet geheel duidelijk?
Mail of bel ons gerust.

AANMELDEN EN OVERSTAPPEN

Hoe stap ik over?

Overstappen is heel eenvoudig. U kunt uw overstap regelen door het contactformulier op onze website in te vullen, of door een e-mail te sturen naar aanvraag@hollandsenergie.nl. Een van onze accountmanagers zal dan contact met u opnemen. Nadat u het contract heeft afgesloten regelen wij de administratieve afhandeling met uw huidige leverancier. Indien u ons tijdig van de juiste informatie voorziet, merkt u helemaal niets van uw overstap.

Hoelang duurt het voordat mijn overstap is geregeld?

Binnen enkele dagen nadat u het contract heeft ondertekend ontvangt u van ons de welkomstbrief. Vervolgens dienen wij bij de netbeheerder een verzoek in om met de levering van elektriciteit en/of gas te starten op de overeengekomen startdatum. Zakelijke klanten hebben geen bedenktijd. Houd er rekening mee dat veel leveranciers een opzegtermijn van 30 dagen hanteren. Meld uw overstap daarom minimaal zes weken van te voren bij HollandsEnergie aan.

Als u nog een lopende overeenkomst heeft dan houden wij de einddatum van dit contract aan als startdatum voor uw nieuwe contract, zodat een boete/opzegvergoeding van uw huidige leverancier wordt voorkomen. Als u toch eerder wilt overstappen, neemt u dan contact met ons op.

Doorgeven van de meterstanden

Ongeveer een week voor de startdatum van levering vragen wij u per e-mail de meterstanden aan ons door te geven. Zorgt u er wel voor dat wij de meterstanden binnen de gevraagde termijn ontvangt aangezien deze standen op tijd bij de netbeheerder dienen te worden aangeleverd. Als dit niet op tijd wordt gedaan dan zal de netbeheerder de standen zelf berekenen. Het risico bestaat dat u dan een hoger termijnbedrag gaat betalen dan verwacht.

Afhankelijk van de contractvoorwaarden en de looptijd van de leveringsovereenkomst met uw huidige energieleverancier moet u wellicht een boete/opzegvergoeding betalen. Om dit vast te stellen kunt u contact opnemen met uw huidige energieleverancier. De hoogte van deze eventuele boete/opzegvergoeding is afhankelijk van de restende looptijd. Wij vergoeden geen boete/opzegvergoeding van andere leveranciers.

TERMIJNBEDRAG EN BETALEN

Wanneer is mijn termijnbedrag bekend?

Nadat uw overstap is gerealiseerd, ontvangt u binnen één week een welkomstbrief met daarin onder andere de hoogte van uw maandelijks termijnbedrag.

Kan ik ook anders betalen dan via een automatische incasso?

U kunt ook kiezen om bedragen zelf over te maken. Rond de 1e van de factuurmaand wordt de factuur per e-mail verzonden en deze heeft een betalingstermijn van veertien dagen. U betaalt hiervoor wel 12 euro (ex btw) per jaar extra.

Wanneer wordt mijn termijnbedrag afgeschreven?

Elke maand wordt rond de tiende van de maand het termijnbedrag afgeschreven.

Kan ik mijn termijnbedrag aanpassen?

U kunt een verzoek met opgaaf van reden indienen om uw termijnbedrag maximaal 50% te verhogen of maximaal 10% te verlagen.

De gecontracteerde tarieven, vermenigvuldigd met het verwachte jaarverbruik, vermeerderd met de energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en transportkosten, vormen het te verwachten jaarbedrag. Dit bedrag wordt gedeeld door twaalf maanden en is het maandelijkse termijnbedrag dat wordt vermeerderd met btw.

MAAND-, JAAR- EN EINDAFREKENING

Wanneer ontvang ik een maandafrekening?

Is uw aansluiting een grootzakelijke aansluiting, dan ontvangt u maandafrekeningen in plaats van termijnbedragen. Bij kleinverbruikers/particulieren geldt dit niet.

Wanneer ontvang ik de eindafrekening?

Verhuizing
U ontvangt binnen zes weken na de sleuteloverdracht een eindafrekening voor uw oude adres. Om een correcte eindafrekening voor u op te stellen, is het belangrijk om binnen vijf dagen na sleuteloverdracht de eindmeterstanden door te geven.

Beëindiging
Bij beëindiging van de leveringsovereenkomst door een overstap naar een andere leverancier, ontvangt u van ons binnen zes weken na verwerking hiervan een eindafrekening.

Waarom komt mijn gasverbruik niet overeen met de begin- en eindstanden?

Gas wordt niet afgerekend op het verbruik van het aantal kubieke meters, maar voor de energie die uit gas wordt gehaald. Uit elk aardgasveld komt gas met een verschillende hoeveelheid energie. Wij corrigeren dit verschil door het geleverde gas terug te rekenen naar een landelijk bepaalde standaardwaarde: de calorische waarde. Daarom is het jaarverbruik voor gas niet exact hetzelfde als het verschil tussen de begin- en eindstand.

De meterstanden op de afrekening kloppen niet

Wanneer de meterstanden op de jaarafrekening niet kloppen, dan kunt u met ons contact opnemen. Houd de huidige meterstanden bij de hand, zodat we u direct kunnen helpen. Houd u er wel rekening mee dat als het verschil kleiner is dan 10% van het jaarverbruik, het correctieverzoek niet in behandeling wordt genomen. Het verschil loopt u vanzelf weer in bij de volgende jaarafrekening.

Wanneer ontvang ik een jaarafrekening?

Jaarlijks ontvangt u van ons standaard in dezelfde maand een jaarafrekening. Indien er geen sprake is van buitengewone omstandigheden, ontvangt u de afrekening uiterlijk acht weken na de standaard maand. In de jaarafrekening worden de maandelijks bij u in rekening gebrachte termijnbedragen verrekend met de totale kosten van uw energieverbruik.

Indien we voor de opmaak van de jaarafrekening niet tijdig over uw meterstanden beschikken, dienen we uw verbruik te schatten. Hierdoor kan de jaarrekening hoger of lager uitvallen. De correctie hiervoor vindt automatisch het volgende jaar plaats als u dan de meterstanden aanlevert.

METERS

Ik krijg binnenkort een slimme meter

U hoeft niets aan ons door te geven. Van uw netbeheerder krijgen wij hiervan automatisch bericht.

Hoe vaak wordt mijn slimme meter uitgelezen?

De meterstanden van uw slimme meter worden uitgelezen op de volgende momenten:

  • Een keer per jaar voor het opmaken van uw jaarrekening
  • Zes keer per jaar (om de twee maanden) voor het verbruik- en kostenoverzicht (verplichting energieleverancier)
  • Als u overstapt naar een ander energiebedrijf of als u verhuist
  • Incidenteel, wanneer dat nodig is voor het beheer of onderhoud van het energienet

Ik heb een probleem met mijn meter

De netbeheerder is eigenaar van de meter. Als u denkt dat uw meter kapot is, dan kunt u contact opnemen met uw netbeheerder.

SALDEREN EN TERUGLEVEREN

Wat is salderen?

Als u op een bepaald moment meer elektriciteit produceert dan u op dat moment verbruikt, wordt deze elektriciteit op het elektriciteitsnet gezet. Wij verrekenen deze teruglevering met de normale levering: dat noemen we salderen.

De salderingsgrens is dus de hoeveelheid elektriciteit die u van ons geleverd heeft gekregen. De salderingsgrens is daarmee voor iedereen anders. U kunt dus nooit meer salderen dan de hoeveelheid elektriciteit die u geleverd hebt gekregen. Hoe hoog uw salderingsgrens is, vindt u terug op uw energierekening.

Wij salderen de duurzame elektriciteit die u opwekt, tegen hetzelfde leveringstarief als de elektriciteit die u van ons afneemt. Namelijk: leveringstarief inclusief energiebelasting, Opslag Duurzame Energie en btw.

Voorwaarden voor salderen

Om de opgewekte elektriciteit te kúnnen salderen is het belangrijk de installatie te registreren op www.energieleveren.nl. Door middel van deze registratie weet uw netbeheerder dat u beschikt over een installatie om elektriciteit terug te leveren en kunnen wij uw saldering administratief verwerken.

Wordt de verwachte teruglevering meegenomen in het maandelijks termijnbedrag? Het maandelijkse termijnbedrag wordt gebaseerd op de historische verbruiksgegevens en wordt in de loop der tijd verlaagd door uw teruglevering. Houdt er rekening mee dat dit enige jaren duurt na aanvang van opwek.

Het is wel mogelijk de verwachte teruglevering direct te verrekenen in het termijnbedrag als dit nog niet is meegenomen in uw geschatte jaarverbruik. Er wordt dan bij aanvang van de levering in overleg een inschatting gemaakt van het te verwachten volume duurzame elektriciteit die u in het komend jaar denkt te gaan opwekken en terug te leveren. Dit volume wordt dan in een verhouding 60% normaal en 40% laag (in het geval van een dubbele meter) in mindering gebracht op het standaard jaarverbruik zoals bekend bij de netbeheerder. Hierdoor neemt het maandelijks termijnbedrag overeenkomstig af, zodat het maandelijks termijnbedrag zoveel mogelijk in de lijn der verwachting ligt van het jaarverbruik en u niet hoeft te wachten op de voordelen van eigen opwek tot de jaarafrekening.

Analoge of digitale meter?

Als u een analoge meter heeft dan draait de meter vooruit of achteruit afhankelijk van wat u op dat moment verbruikt en opwekt. Door u teruggeleverde elektriciteit wordt daardoor door de meter zelf al van het verbruik af getrokken. Dat ziet u dus niet gespecificeerd terug op de factuur maar wel als een verlaging van het verbruik ten opzichte van de voorgaande jaren.

Als u een digitale meter heeft dan heeft u voor teruglevering automatisch twee telwerken en wordt de levering en teruglevering apart geregistreerd (normaal en laagtarief). Bij het opmaken van de jaarafrekening wordt de door u teruggeleverde elektriciteit dan ook apart met u verrekend.

Terugleververgoeding

Levert u meer elektriciteit terug dan u verbruikt? Dan krijgt u een terugleververgoeding. De hoogte van de terugleververgoeding die u ontvangt na de volledige saldering bedraagt het kale leveringstarief (exclusief energiebelasting, opslag duurzame energie en btw) minus een afslag van 10%.

OPZEGGEN

Hoe zeg ik mijn leveringscontract op?

We vinden het natuurlijk bijzonder jammer als u besluit om geen gebruik meer te maken van onze diensten. Als u dit dan toch besluit, kunt u als kleinverbruiker uw leveringsovereenkomst met ons opzeggen met een opzegtermijn van 30 dagen. De opzegging dient u schriftelijk aan ons te bevestigen, via de mail of via de post.

Houd u hierbij wel rekening dat wij bij een vroegtijdige opzegging een opzegvergoeding in rekening kunnen brengen, afhankelijk van de resterende looptijd van de leveringsovereenkomst.

Wordt er een opzegvergoeding in rekening gebracht?

Bij een vroegtijdige opzegging kan een opzegvergoeding in rekening worden gebracht, afhankelijk van de resterende looptijd van de leveringsovereenkomst.

Om de opgewekte elektriciteit te kúnnen salderen is het belangrijk de installatie te registreren op www.energieleveren.nl. Door middel van deze registratie weet uw netbeheerder dat u beschikt over een installatie om elektriciteit terug te leveren en kunnen wij uw saldering administratief verwerken.

Wordt de verwachte teruglevering meegenomen in het maandelijks termijnbedrag? Het maandelijkse termijnbedrag wordt gebaseerd op de historische verbruiksgegevens en wordt in de loop der tijd verlaagd door uw teruglevering. Houdt er rekening mee dat dit enige jaren duurt na aanvang van opwek.

Het is wel mogelijk de verwachte teruglevering direct te verrekenen in het termijnbedrag als dit nog niet is meegenomen in uw geschatte jaarverbruik. Er wordt dan bij aanvang van de levering in overleg een inschatting gemaakt van het te verwachten volume duurzame elektriciteit die u in het komend jaar denkt te gaan opwekken en terug te leveren. Dit volume wordt dan in een verhouding 60% normaal en 40% laag (in het geval van een dubbele meter) in mindering gebracht op het standaard jaarverbruik zoals bekend bij de netbeheerder. Hierdoor neemt het maandelijks termijnbedrag overeenkomstig af, zodat het maandelijks termijnbedrag zoveel mogelijk in de lijn der verwachting ligt van het jaarverbruik en u niet hoeft te wachten op de voordelen van eigen opwek tot de jaarafrekening.

OVERIGE VRAGEN

Hoe kan ik jullie bereiken?

Wij zijn van maandag t/m vrijdag bereikbaar tussen 09:00 en 13:00 uur.

Klantenservice
Telefoon: 020-2148606
E-mail: klantenservice@hollandsenergie.nl
Klant worden: aanvraag@hollandsenergie.nl