HollandsEnergie
HollandsEnergie transitie
HollandsEnergie Energiescan

Energie leveren = Energie krijgen

Energie leveren is energie krijgen, wat ons betreft. Bij HollandsEnergie geloven we in de Hollandse, positieve ondernemerslust die ervoor zorgt dat onze klanten altijd tegen gunstige voorwaarden stroom en gas kunnen afnemen. Met tomeloze energie gaan we voor betaalbaar en zo groen mogelijk. Altijd, en elke dag weer opnieuw. Dát noemen we opgewekte energie ;)

Wij doen dit als wederverkoper samen met energieleverancier Energyhouse B.V. handelend onder de naam HollandsEnergie. Wij hebben zelf geen vergunning voor levering van energie. U sluit het energiecontract met Energyhouse B.V. Energiehouse B.V. levert energie en stuurt u de energienota’s. Voor al uw vragen kunt u bij ons terecht.

Hollandsenergie top geregeld
Positiever Nederland? Het kan!
HollandsEnergie is van en voor iedereen. Daarom geven we niet alleen op een open en eerlijke manier advies over onze stroom en gasproducten, maar steunen we ook maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan een positiever Nederland. Die ons landje een beetje leuker, een beetje leefbaarder willen maken. Daar dragen wij graag ons steentje aan bij. Doet u mee?
HollandsEnergie groene stroom
Frisse wind door energieland
Zelfs in de conservatieve energiemarkt geloven wij dat er genoeg ruimte is voor onze innovatieve aanpak. Met HollandsEnergie, een frisse blik en een flinke dosis doorpakmentaliteit, zijn we als ‘new kid on the block’ een welkome aanvulling. Ons streven is om betaalbare en zo groen mogelijke energie toegankelijker te maken voor grootzakelijk en groot mkb. Dus voor u.

In 5 stappen naar duurzaam proof

U wilt met uw bedrijf voldoen aan de informatieplicht energiebesparing volgens de wet Milieubeheer. Tegelijkertijd wilt u ook dat uw investeringen snel terugverdiend worden. Met onze gratis Transitiescan krijgt u direct zicht op te nemen maatregelen. Van TransitieScan naar duurzaam proof. Gaat u mee?

1. Gratis TransitieScan via één telefoontje

De Transitiescan is een telefonisch onderzoek van 20-30 minuten. Met dit onderzoek inventariseren we wat nodig is om minimaal aan de vereiste wettelijke kaders te voldoen. Tevens krijgt u al snel in beeld waar de besparingen te halen zijn. U ontvangt een rapportage met daarin concrete aanbevelingen voor de volgende stap(pen) in uw transitie.

2. Onze energiespecialist inventariseert op locatie

In en rond uw bedrijfspand krijgen we nog beter zicht op waar u op dit moment staat met uw transitie naar duurzamer ondernemen. Het energieverbruik, de conditie van het pand en hoe de gebruikers van het gebouw omgaan met energie, zijn bepalend voor het uit te brengen advies.

3. InfoPlichtRapport (IPR) geeft volledig inzicht

Aan de hand van de 80 te nemen maatregelen ven de Erkende Maatregelenlijst stelt onze energiespecialist een helder adviesrapport samen. Daarmee voldoet u aan de wettelijke gestelde eisen die vanaf 1 juli van dit jaar gelden.

4. Maatwerkplan van aanpak maakt het concreet

Met elkaar stellen we het vertrek- en eindpunt vast van de energie besparingsroute aan de hand van de volgende aspecten: 


- Juridisch kader. Welke verplichtingen gelden er voor uw bedrijf? In het telefonisch contact vooraf is dit al ter sprake gekomen.

Technisch kader. Voor iedere locatie geldt een ander technisch kader. Dit wordt bepaald door de huidige infrastructuur van o.a. netbeheerder, en geïnstalleerde hard- en software. Ook de ligging van het pand is medebepalend (denk b.v. aan geschiktheid van de grond voor geochemie of het dak voor zonnepanelen). 

- Financieel kader. Energiebesparende maatregelen die binnen vijf jaar terug zijn te verdienen, kunnen volledig gefinancierd worden. Wij adviseren u over de subsidies van de gemeente, provincie en de Rijksoverheid waar u als ondernemer recht op heeft.

- Ambitieniveau. Wilt u slechts voldoen aan het juridisch kader dat van toepassing is of heeft u verdergaande doelstellingen om te verduurzamen? Samen bepalen we waar u het beste mee geholpen bent.

5. HollandsEnergie waakt over realisatie en installatie

Bent u tevreden met stap 1 t/m 4 en wilt u de voorgestelde energiebesparende maatregelen omzetten in daden? Mooi! Dan brengen wij u graag in contact met ons netwerk van gecertificeerde specialisten. Tijdens het uitvoeringstraject blijft HollandsEnergie uw vertrouwde aanspreekpunt.

Op dit moment levert HollandsEnergie naar volle tevredenheid aan grootzakelijk en groot mkb. Wilt u weten hoe u met ons advies uw bedrijf kunt verduurzamen om zo aan het wettelijk kader te kunnen voldoen?

hollands energie bespaar
Duidelijk advies, helder aanbod
Wij zijn tot achter de komma specifiek over onze producten en afspraken. Voor u als zakelijke klant mag er geen enkel misverstand bestaan over ‘groene en grijze stroom’. Geen onduidelijkheid over leveringsvoorwaarden. Over contractduur en uw investeringen in duurzaamheid. Over de energierekening en besparingen.
Energie kennis
Kennis van de markt
Door onze jarenlange ervaring op de energiemarkt zijn we in staat om tegen een gunstig tarief in te kopen. Daar profiteert u direct van en dat zult u zeker terugzien in de jaarafrekening. Dit stimuleert ons dan weer om voortvarend door te pakken op het verder ontwikkelen van nieuwe, klantvriendelijke producten. Waar u dan direct van profiteert.
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel ons 020-2148606 of mail klantenservice@hollandsenergie.nl

Meer weten over onze producten en diensten of over de maatschappelijk initiatieven die wij ondersteunen, dan horen we graag van u. Maak dan gebruik van het contactformulier.