Hollands Energie transitie
Hollands Energie transitie

Wat u weten moet over
de energietransitie van uw bedrijf

HollandsEnergie energietransitie

Energietransitie? Leg uit!

Wikipedia omschrijft het als: ‘De overgang naar een situatie waarin de energievoorziening structureel anders van aard en vorm is dan in het huidige energiesysteem. In dit nieuwe systeem is fossiele brandstof grotendeels vervangen door duurzame energiebronnen, is er veel aandacht voor energiebesparing en energieopslag en is de energievoorziening meer decentraal georganiseerd. Het met deze transitie verbonden beleidsdoel is door de internationale gemeenschap neergelegd in het Klimaatakkoord van Parijs: de toename van de wereldgemiddelde temperatuur houden tot ruim onder 2°C boven het pre-industriële niveau. Het verdrag betekende een doorbraak. De uitwerking ervan verschilt echter sterk per land, en niet alle landen onderkennen de urgentie van een energietransitie. Er is veel debat over de effecten en vormgeving van de energietransitie die sterk verschilt per land en in veel landen nog nauweljks is begonnen’. (BRON: Wikipedia.nl)

Voor dat laatste geldt dat ook binnen onze landsgrenzen de verschillen groot zijn. Sinds enige tijd is de nieuwe wet Milieubeheer van kracht. Die verplicht ondernemingen versnelt te verduurzamen. Verbruikt u in één jaar meer dan 50.000 kWh elektriciteit en/of 25.000 m3 gas? Dan bent u als bedrijf verplicht de overheid daarover te informeren. Welke concrete maatregelen heeft u genomen (of gaat u nemen) om tot energiebesparing te komen? Via een checklist van maar liefst 80 maatregelen dient u aan te geven wat u daaraan doet en/of van plan bent te gaan doen om uw steentje bij te dragen in de verduurzaming van het energiegebruik van uw onderneming.

HollandsEnergie elektriciteit

Wat is verplicht vanaf 1 juli 2019?

Het Activiteitenbesluit milieubeheer verplicht bedrijven om te investeren in duurzaamheid en energiebewust ondernemen. De inschatting van de Rijksoverheid is dat zo’n 50 tot 60.000 bedrijven in Nederland onder de regels van ETS en de MJA3-convenanten vallen. Zij zijn verplicht om hun energiebesparende maatregelen op deze datum bekend te maken. Vooralsnog lijkt dat niet gelukt te zijn. Veel ondernemingen zijn op deze datum (nog) niet in staat gebleken om aan deze informatieplicht te voldoen. Het aantal bedrijven dat de energiebesparende maatregelen via de Erkende Maatregelenlijst hebben ingediend, was op 1 juli slechts 22.000.

Dat verbaast HollandsEnergie niet want het is, net als bij belastingaangifte, een complexe zaak waarbij het raadzaam is om de hulp van ervaren experts in te roepen. Veel ondernemers zijn zich nog niet ten volle bewust dat ze in overtreding zijn zolang ze niet aan deze informatieplicht hebben voldaan. Bij handhaving van de overheid zou dat kunnen resulteren in hoogoplopende boetes. Vooralsnog zijn de echte sancties nog niet bekend. Neemt niet weg dat u er als ondernemer goed aan doet om zo snel mogelijk uw maatregelen voor een duurzame energiehuishouding in kaart te brengen. Doe dit nog voor het einde van het jaar. De gratis Transitiescan van HollandsEnergie is een mooie eerste stap. We helpen u graag om te voldoen aan de wettelijk gestelde meldingsplicht voor uw bedrijf.

HollandsEnergie ontzorgen

HollandsEnergie neemt de zorg uit handen

Uit een onderzoek van de Kamer van Koophandel blijkt dat 70% van de ondernemers behoefte heeft aan betere informatievoorziening. Ondersteuning bij het verduurzamen van hun bedrijf wordt tot op heden als een groot gemis ervaren. De wil om maatregelen te nemen is zeker aanwezig maar de prioriteiten van de ondernemer liggen bij de klant en de bedrijfsvoering. Bent u nog niet gestart met de uitvoering om tot energiebesparende maatregelen te komen? Of bent u simpelweg vastgelopen in het woud van de EU-regelgeving? Dan kunnen we u in korte tijd goed op weg helpen. Middels de gratis Transitiescan van HollandsEnergie. In een telefoongesprek van slechts zo’n 20 minuten kunnen wij u direct al meer inzicht geven in welke stappen u zou kunnen nemen. Wilt u uw energiegebruik verder vergroenen maar niet de dupe wordt van eventuele sancties door de overheid? Neem dan contact met ons op. We helpen u graag.

Wilt u weten hoe ook úw bedrijf de Energietransitie succesvol kan doorlopen?