HollandsEnergie over ons
Hollands Energie over ons

HollandsEnergie, opgewekte energie!

Bij HollandsEnergie geloven we in de positieve energie van Nederland en haar inwoners. Energie die stimuleert, motiveert. Die verbindt en verbroedert. Met daadkracht tot successen komen. Als klein land kunnen we daar groot in zijn. Door het samen te doen met onze ondernemende klanten. Met u?

Geloven in de kracht van ‘opgewekte energie’

Niet zomaar een leuke woordspeling hoor: we zijn echt van de ‘sunny side’.
Voor elk probleem is een oplossing. Voor elke uitdaging een aanpak. Op elke vraag hebben wij het antwoord waarmee u geholpen bent. We zullen ons altijd tot het uiterste inspannen om u te helpen in de energietransitie. We kennen de markt, volgen de trends en delen graag onze kennis met u. Zo bent u in staat om de juiste keuzes te maken en de vergroening van uw energiegebruik voortvarend te realiseren. Dáár worden wij opgewekt van. U ook?

Energietransitie? Dat doen we met elkaar

De energietransitie is voor het grootzakelijk en groot mkb een complex en langdurig traject. Dat begrijpen wij als leverancier van gas en stroom als geen ander. Daardoor zijn we zeer gemotiveerd om u, onze klant, zo adequaat mogelijk te helpen in de omschakeling naar duurzaam. Door goed te luisteren. Goed advies te geven. Goed in te schatten waar u als ondernemer het beste mee geholpen bent. Op dit moment, maar ook waar u met uw bedrijf over 5 jaar wilt staan. Denken in mogelijkheden. En samen DOEN. Gaat het lukken? Natuurlijk. Wij staan er zeer positief in: met elkaar krijgen we het voor elkaar!

Van maatschappelijk betrokken naar gewoon doen

Energie geven = energie krijgen. Dat is ons motto. Daar geloven we in. En daarin zijn we daadkrachtig. Want we willen ons landje een stukje leuker maken. Leefbaarder. Betrokken en betekenisvol kunnen zijn voor onze omgeving. Door mensen te steunen en te stimuleren dat ook te doen. Samen verantwoordelijkheid te nemen voor de omschakeling naar een groener energiegebruik. Maar we zijn ook realistisch: dat zal niet in één grote stap gebeuren. We hebben veel begrip voor wat er allemaal op de ondernemer afkomt om met een sneltreinvaart te moeten vergroenen. De investeringen, de financiële consequenties. Wat ons betreft maken kleine stapjes ook een grote sprong. Meer weten hoe wij met u die route kunnen uitstippelen? Neem dan contact op.

HollandsEnergie steunt start-ups en kleine ondernemingen

Eén van de initiatieven die HollandsEnergie ondersteunt is mensen met afstand tot de arbeidsmarkt weer zicht te geven op een baan. Door de transitie naar de nieuwe economie, is er een toenemende vraag aan personeel. Onder de werkzoekenden bevinden zich een groot aantal statushouders. Veelal met talent, goede opleidingen en werkervaring. Helaas is ons huidige wervingsapparaat minder goed ingericht om deze nieuwe nederlanders weer aan werk te helpen. Om dit gat te overbruggen is er door Doughnut Dynamics actie ondernomen om bedrijven in contact te brengen met deze groep. Tegelijkertijd krijgen deze mensen een versnelde taalcursus in combinatie met een praktische opleiding. Middels subsidiëring wordt er vanuit de overheid ondersteuning gegeven. HollandsEnergie sluit zich daar bij aan. We maken ons sterk voor om zowel de ongelijkheid op de arbeidsmarkt te verminderen, als ondernemingen te helpen hun duurzame ontwikkelingsdoelstellingen te behalen.

Hollandsenergie
Heeft u vragen of opmerkingen? Bel ons 020-2148606 of mail klantenservice@hollandsenergie.nl

Meer weten over onze producten en diensten of over de maatschappelijk initiatieven die wij ondersteunen, dan horen we graag van u. Maak dan gebruik van het contactformulier.